Le Marquis de Sade

Forum du site sur le Marquis de Sade : http://www.sade-ecrivain.com

Vous n'êtes pas identifié.

#1 10-02-2020 02:36:26

Porsrun
Membre
Date d'inscription: 04-02-2020
Messages: 10

Cách chơi Blackjack trực tuyến

https://pnimg.net/w/articles-attachments/1/5d2/c741e157ed.jpg

Blackjack paoypaet c̣n được gọi là Twenty-one hoặc Pontoon. Đây là một tṛ chơi ṣng bạc được chơi rộng răi trên toàn thế giới. Nói chung các tṛ chơi blackjack trực tuyến được chơi với 52 thẻ. Trong blackjack trực tuyến, mục tiêu của bạn là có một tay 21, hoặc gần như, và không cao hơn, nhưng đánh bại các tay chơi đại lư. Giá trị của thẻ trong tṛ chơi blackjack trực tuyến khác nhau. Giá trị của ace có thể là 1 hoặc 11, trong khi giá trị của thẻ từ 2 đến 9 được lấy như hiện tại. Vua, Nữ hoàng, jack hoặc 10 có giá trị là 10.

Hai mươi mốt được coi là tiền thân của tṛ chơi ṣng bạc blackjack. Tham chiếu đến Twenty-one được t́m thấy trong Don Quixote bởi Miguel de Cervantes. Từ các tài liệu tham khảo cho tṛ chơi này được t́m thấy trong cuốn sách này, có thể giả định rằng tṛ chơi này bắt đầu từ thế kỷ 17 ở Castilia. Sau đó, tṛ chơi này cũng trở nên phổ biến ở Tây Ban Nha và Pháp. Tṛ chơi Twenty-one cũng được giới thiệu ở Hoa Kỳ và ban đầu để làm cho tṛ chơi trở nên phổ biến trong những người chơi ṣng bạc, một số phần thưởng đă được cung cấp. Nếu một người chơi có Black Jack và ace of spades trong tay th́ phần thưởng đặc biệt đă được trao. Do đó, tên blackjack vẫn c̣n mặc dù tiền thưởng không c̣n được trao cho người chơi.

Hors ligne

Pied de page des forums

Créez Votre Propre Forum
Insérer vos Graphiques
Dictionnaires de Traduction
Hébergé par ForumCrea.com